Conform datelor furnizate de agenţii economici referitoare la locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă a judeţului Timiş (AJOFM) sunt înregistrate 355 locuri de muncă pentru săptămâna în curs.

Situaţia locurilor de muncă vacante, în judeţ: Timişoara – 222 locuri, Chişoda – 120 de locuri, Peciul Nou – 1 loc, Dudeştii Noi – 6 locuri, Liebling-1 loc, Giarmata- 5 locuri

La nivel judeţean, pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile 40 de locuri de muncă: programatori 7, tehnician gestiunea producţiei 7, alţi arhitecţi, ingineri şi asimilaţi 8, logistician gestiune flux 2, agent vânzări 1, manager aprovizionare1 , analist resurse umane 2, administrator de reţea de calculatoare 2, analist cumpărări 1, consilier/expert/inspector/referent/economist in ec.generala 1, consultant in informatică1, inginer instalatii pentru constructii 1, inginer producţie 1, manager proiect 2, şef serviciu si asimilati 1, specialist in domeniul calităţii 1, tehnician gestiunea producţiei 7.

Pentru persoanele cu studii medii, profesionale şi muncitorii necalificaţi sunt oferite 315 locuri de muncă după cum urmează:

agent de intervenţie pază şi ordine – 2 locuri

agent securitate – 5 locuri

agent vânzări- 2 locuri

ambalator manual – 2 locuri

confecţioner articole din piele şi înlocuitori – 25 locuri

casier valută – 1 loc

constructor structuri monolite – 1 loc

controlor calitate – 1 loc

electrician de întreţinere şi reparaţii – 4 locuri

frezor universal – 1 loc

îngrijitor clădiri – 11 locuri

lacătuş mecanic – 5 locuri

lacătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale – 1 loc

lucrător sortator deşeuri reciclabile- 3 locuri

montator subansamble – 5 locuri

maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare – 5 locuri

munc.necal.la demol.clădiri,zidărie,mozaic,faianţă,gresie,parchet- 3 locuri

muncitor necalificat în industria confecţiilor – 52 locuri

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 32 locuri

operator commercial- 1 loc

operator la maşini unelte cu comandă numerică – 4 locuri

operator confecţioner în industria de îmbrăcăminte: ţesături, tricotaje, materiale sintetice – 104 locuri

operator maşini unelte semiautomate şi automate – 5 locuri

operator obţinere prod. din spume poliuretanice şi latex – 10 locuri

patiser- 5 locuri

primitor / distribuitor materiale şi scule – 4 locuri

paznic– 5 locuri

şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte – 2 locuri

şlefuitor, lustruitor – 5 locuri

sofer autocamion/masina de mare tonaj-1 loc

sofer automacaragiu-2 locuri

sudor în mediu protector – 6 locuri

sudor manual cu arc electric – 1 loc

tehnician electronică, transporturi, poştă şi telecomunicaţii. – 1 loc

ţesător – 1 loc

vânzător – 2 locuri