Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU este cel care poate aduce în această perioadă fonduri comunitare în firmele din Timiş. Pentru a-l face cunoscut, în perioada 28 februarie – 1 martie va fi organizată, la Rin Grand Hotel din Bucureşti, Conferinţa internaţională pentru promovarea POSDRU 2007-2013. Urgentarea evaluării proiectelor dar şi deschiderea liniilor de finanţare, sunt doar câteva dintre noutăţile din domeniul programelor de dezvoltare a resurselor umane care vor fi dezbătute în cadrul evenimentului. Conferinţa este organizată de Secretariatul Tehnic Pemanent al Pactului Regional pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială Regiunea Vest în parteneriat cu AMPOS DRU. Întâlnirea va fi un bun prilej pentru un schimb util de experienţă, bune practici şi informaţii între organizațiile naţionale şi internaţionale participante, inclusiv reprezentanţi ai unor Autorităţi de Management din alte state membre ale Uniunii Europene. La dezbatere sunt aşteptate să participe peste 300 de persoane dintre care 200 vor reprezenta structurile parteneriale româneşti, membri ai Pactelor Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Protecţie Socială, membri ai Parteneriatelor Judetene şi Secretariatele Tehnice Permanente. Din Regiunea Vest s-au înscris la eveniment 21 de institiţii membre ale Pactului de Incluziune Socială şi Ocupare Regiunea Vest.