Concursul de Rezidenţiat se va organiza anul acesta, descentralizat, în data de 20 noiembrie, a hotărât Ministerul Sănătăţii. Pe pagina web proprie, www.ms.ro, ministerul a publicat proiectul de metodologie pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011. Proiectul cuprinde detalii privind înscrierea candidaţilor, metoda de desfăşurare a concursului şi modalitatea de punctaj şi a fost discutat la întâlnirile care au avut loc cu rectorii universităţilor de medicină şi farmacie.  Metodologia de concurs va fi unică, la fel ca tematica şi bibliografia de concurs.  Conform documentului, faţă de anii precedenţi, în 2011, concursul de intrare în Rezidenţiat se va desfăşura, descentralizat, la nivelul centrelor universitare cu universităţi de medicină şi farmacie din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Tg. Mureş, Craiova şi Timişoara.