În anul 2010, Guvernul a promovat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.111 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, o serie de măsuri cu caracter de noutate faţă de reglementarea anterioară în ceea ce priveşte acordarea concediului şi indemnizaţia pentru creşterea copilului.

Un element de noutate adus de acest act normativ îl reprezintă acordarea unei sume suplimentare lunare de 600 de lei pentru părintele care se află în concediu de îngrijire a copilului în conformitate cu prevederile OUG nr.111/2010 (respectiv copil născut începând cu data de 1 ianuarie 2011), în situaţia în care i se naşte un al doilea copil în perioada concediului.

De exemplu, în situaţia în care al doilea copil se naşte cu două luni înainte de terminarea perioadei de concediu pentru îngrijirea primului copil (indiferent de varianta de concediu aleasă de părinţi), părintele va primi pentru aceste două luni atât indemnizaţia de creştere aferentă primului copil, cât şi suma alocată suplimentar de 600 de lei lunar, pentru al doilea copil.

În această situaţie, după finalizarea perioadei de concediu acordat pentru primul copil, părintelui i se acordă, pentru cel de-al doilea copil, concediul şi indemnizaţia lunară pentru al doilea copil, în funcţie de opţiunea pe care o face în conformitate cu prevederile OUG 111/2010 (opţiunea 1: concediu 1 an indemnizaţie între 600-3400 lei, în funcţie de media veniturilor, opţiunea 2: concediu 2 ani, indemnizaţie între 600-1200 lei, în funcţie de media veniturilor pe anul anterior).

O situaţie diferită este pentru părinţii care beneficiază de concediu de creştere a copilului în baza vechii legislaţii, respectiv OUG 148/2005.

În acest caz, pentru părinţii care beneficiază de indemnizaţie şi concediu de îngrijire pentru primul copil (respectiv copil născut până la data de 31 decembrie 2010), iar ulterior li se naşte un al doilea copil înainte de finalizarea perioadei concediului (dar după data de 1 ianuarie 2011), indemnizaţia acordată rămâne cea stabilită pentru primul copil, în condiţiile prevăzute de OUG nr.148/2005 (act normativ care nu reglementează acordarea unei sume suplimentare  părinţilor care se află în această situaţie).

La finalul  perioadei de concediu pentru primul copil, părintele beneficiază, pentru cel de-al doilea copil, de concediul şi indemnizaţia lunară, în funcţie de opţiunea pe care şi-o exprimă în conformitate cu prevederile OUG 111/2010.

Prin similitudine cu Codul muncii, respectiv Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, OUG nr.111/2010 reglementează în mod expres interdicţia aplicată angajatorului de a dispune concedierea persoanelor aflate în concediul pentru creşterea copilului. În plus faţă de aceste prevederi, OUG nr.111/2010 stabileşte o măsură suplimentară de protecţie a locului de muncă, respectiv prelungirea cu până la 6 luni a interdicţiei de concediere a persoanei revenite din concediul de 1 an pentru creşterea copilului, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Măsurile menţionate nu au efect în situaţiile care ţin de concedieri pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.