Modelarea agenţilor şi organizaţiilor în vederea realizării tranziţiei spre o Europă cu emisii reduse de dioxid de carbon. Asta își propune proiectul LOCAW (Low Carbon At Work) derulat de Universitatea de Vest din Timișoara alături de alte 6 organizaţii de cercetare din Spania, Suedia, Marea Britanie, Olanda şi Italia. Proiectul în valoare de 1,5 milioane euro are menirea de a furniza o analiză a practicilor cotidiene la locul de muncă, precum şi a factorilor care facilitează sau împiedică tranziţia spre modele durabile de producţie şi consum. Echipa de cercetători va analiza comportamente şi practici sustenabile de la locul de muncă şi se va concentra asupra factorilor care determină aceste acţiuni în cele şase organizaţii supuse investigării. Concluziile studiului vor fi utilizate pentru proiectarea de modele bazate pe agent, care vor căuta să clarifice interacţiunile între actorii relevanţi şi să furnizeze o cunoaştere aprofundată a condiţiilor necesare de realizare a tranziţiei spre o Europă cu emisii reduse de dioxid de carbon. LOCAW va studia rutinele şi ritualurile vieţii cotidiene. Aceasta este una dintre primele cercetări care examinează în mod explicit practicile şi comportamentele sustenabile de la locul de muncă în diferite ţări ale UE şi în diferite tipuri de organizaţii. Deşi proiectul este centrat pe comportamentul la locul de muncă, se vor analiza şi legăturile dintre practicile de muncă şi practicile din alte domenii ale vieţii. Detalii se regăsesc la adresa web http://www.locaw-fp7.com/index.php?lang=rom&pagina