Primăria Timişoara prin intermediul Direcţiei  de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara va efectua, în zilele de 19, 20 şi 21 aprilie 2011, plata  ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, stabilit în condiţiile O.U.G nr. 5/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru persoanele care au depus cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri în lunile noiembrie şi decembrie 2010 şi ianuarie 2011, suma aferentă lunii februarie 2011 şi sumele restante ( dacă e cazul ) se vor plătii prin casierie, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara din B-dul Regele Carol I nr. 10, după următorul program:

–         19 aprilie 2011 între orele  08.30 – 14  şi 15 – 17

–         20 aprilie 2011 între orele  08.30 – 14

–         21 aprilie 2011 între orele  08.30 – 14 şi  15 – 16

Ajutorul pentru încălzire poate fi ridicat numai de către titular sau de împuternicitul legal al acestuia, pe baza actului de identitate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0256/220583.