În zilele de 22, 23 şi 24 februarie, Direcţia  de Asistenţă Socială Comunitară a Primăriei va plăti ajutoarele pentru timișorenii cu venituri reduse care se încălzesc cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Pentru persoanele care au depus cerere pentru acordarea ajutorului în lunile noiembrie şi decembrie 2010, suma aferentă lunii decembrie 2010 şi sumele restante (dacă e cazul) se vor plăti prin casierie, la sediul Direcţiei, din bd. Regele Carol I nr. 10. Programul este următorul: 22 februarie, între orele  08.30 – 13.30  şi 15 – 17, 23 februarie, între orele  08.30 – 13.30, și în 24 februarie, între orele 08.30 – 13.30 şi 15 – 17. Ajutorul pentru încălzire se ridică numai de către titular sau de împuternicitul legal al acestuia, pe baza actului de identitate. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0256.220.583.