V-aţi propus să vă reabilitaţi imobilul în care locuiţi cu bani de la stat? Atenţie la noile condiţii. În Monitorul Oficial a apărut legea care modifică OUG 69/2010 referitoare la reabilitarea termică. Principala modificare a legii se referă la criteriile de eligibilitate a asociaţiilor de proprietari care pot primi credite subvenţionate pentru reabilitarea termică a imobilului. Astfel, legea care modifică OUG 69/2010 impune drept condiţie pentru accesarea de credite plata facturilor la utilităţi.

Iată articolul nou-introdus:

“Proprietarii persoane fizice ai locuinţelor unifamiliale şi asociaţiile de proprietari pot beneficia de credite pentru executarea lucrărilor de intervenţie în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă dacă nu înregistrează mai mult de două rate scadente şi neachitate la plata facturilor la utilităţi, în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluării condiţiilor de acordare a creditelor de către finanţator”.

Potrivit legii, cei care doresc să-şi reabiliteze termic locuinţa pot beneficia de credite bancare cu dobândă subvenţionată, garantate 100% de stat, care să acopere până la 90% din valoarea lucrărilor. Primăriile pot decide să suporte până la 30% din cheltuielile cu reabilitarea.