Direcţia Socială Comunitară din cadrul Primăriei Timişoara informează beneficiarii de ajutor social din oraș că începând cu luna ianuarie 2011 ajutorul social precum şi contribuţia  de asigurări sociale de sănătate vor fi plătite din bugetul de stat prin Agenţia de Prestaţii Sociale Timiş. Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social au obligaţia să înregistreze lunar la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară adeverinţa eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş din care să rezulte că nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la cursuri de formare profesională. Titularii ajutorului social au obligația de a depune, din 3 în 3 luni, la sediul Direcţiei declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, însoţită de o adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Timişoara cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit. De asemenea, au obligația de a comunica în scris orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea. În caz contrar, riscă să plătească amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei. Pentru a beneficia în continuare de ajutor social, titularii  au obligaţia ca până la data de 25 februarie să completeze o nouă cerere la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară  Timişoara, bd.  Regele Carol I nr. 10, a precizat directorul adjunct al Direcției, Gabriela – Cristina Curuţ.