Am primit de la caricaturistul Ion Barbu, un real iubitor şi promotor de poezie, locuitor al Petrilei, totodată, următorul comunicat pe care ne grăbim să îl facem public:

Asistând cu mâinile în şold la multitudinea de manifestări, concursuri, festivaluri, zile şi nopţi de literatură, în care laureaţilor de azi li se aplică corecţia mâine; Constatând că toate juriile au partipriurile lor, că toţi judecătorii sunt într-o relaţie contra naturii cu învinuiţii întru literatură, recte poezie; Văzând că nici un oraş, dar’mite ditamai municipiul, nu concepe să nu aibă în bătătură o astfel de manifestare; Auzind că nu poţi arunca o piatră pe geam fără să nimereşti, cel puţin, trei poeţi laureaţi; Mirosind că nici un premiu mai nobil nu rămâne într-o ţară ce pute; Simţind, la urma urmei, că dacă noi nu – atuncea cine?, dacă nu acum – atuncea când? şi dacă nu şi nu-atuncea de ce da şi da?

NOI, Fundaţia Culturală CONDIŢIA ROMÂNĂ, înţelegem să punem în proiect, în execuţie şi în recepţie susamintitul (în titlu, n.n.) C O N C U R S !

Selecţia va fi făcută de organizatori, având la bază nediscriminarea de vârstă, sex, stare conjugală, celebritate, operă, stare materială, religie, orientare literară şi sexuală şi, nu în ultimul rând, starea civilă.

N.B. Suntem singurii organizatori care nu facem deosebire între un organism viu şi unul mort, între un clasic mort şi unul în viaţă. Vor participa cu o singură poezie autori de la Dosoftei la Marin Mălaicu-Hondrari, şi de la Văcărescu la Cărtărescu.

NUMĂR DE INTRĂRI

Fiecare autor va participa cu una bucată producţie proprie. În afara selecţiei făcută de organizatori pot participa şi alţii, dar pe spezele lor, pe proptele lor şi în cadrul ”concours-hors”.

FORMA DE PREZENTARE

Poeziile tari vor fi scrise pe o coală de hârtie tare, fiecare din ele de către un copil din oraşul Petrila, oraş recunoscut din vechime pentru foamea şi setea de cultură, caricatură şi arătură. Statistica pe România indică faptul că 40% din popor suferă acut din cauza scrisului şi cititului.

Acţiunea noastră se vrea şi o terapie în sensul acesta, negarantând, însă, şi eradicarea maladiei în cauză. Odată olografiate, hârtiile vor suferi o serie de îndoituri, căpătând în cele din urmî contururile şi forma unor bărci, normal, de hârtie.

CONCURSUL PROPRIU-ZIS ŞI PROPRIU ÎNŢELES

Dacă organizatorul ar fi Ministerul Culturii, lansarea acestor bărcuţe s-ar face pe apa Sâmbetei. Cum nu este, o vom face duminică, 3 iulie, pe apa Galbenă care străbate Peştera Bolii. Apa e Galbenă şi nu vine de la PNL, şi nici dacă s-ar numi Portocalia n-ar veni de la PDL. Am menţionat aceasta pentru a sublinia că nici o ingerinţă politică nu va fi permisă.

Pe grila de start vor fi aliniate toate cele 100 de bărcuţe, nici una nu va avea statutul de pole-position. Traseul de peste 400 de metri va trece pe sub cele 5 poduri, ocazie cu care se vor stabili clasamente intermediare pentru fruntaşi.

Câştigatorul va fi acela a cărui bărcuţă va ieşi prima la lumină.Nu se vor permite suflături de pe margine, doar încurajări verbale, bine rimate şi ritmate. Lăsăm, aşadar, în mâinile naturii alegerii a ce e mai bun, mai trainic, mai de lungă durată şi care să reziste la toate vicisitudinile naturii şi dictaturii.

FESTIVITATEA DE PREMIERE

Câştigătorul va fi anunţat de una din marile voci ale literaturii române pe platoul din Peştera Bolii, loc în care s-au produs de-a lungul timpului oameni precum Homo Erectus, Homo Sapiens şi Homo Homini-Lupus. Un concert de muzică şi poezie e de dorit şi de neoprit.

EFECTE FĂRĂ DEFECTE

Fotografiile cu making of-ul, filmările, poeziile premiate ş.a. vor constitui un pachet cultural ce va lua drumul imprimeriei la scurt timp după ce natura îşi va spune ultimul cuvânt.

INVITAŢIE

Adresăm prezenta tuturor acelora care scriu, celor care nu mai scriu, dar citesc, cât şi eroilor care reuşesc s-o facă ba pe una, ba pe alta. În această ultimă categorie îl includem, y compris invităm, şi pe Preşedintele Băsescu. Îi urăm ca bărcuţa Cărtărescului să aibă rezultatele ”Biruinţei” cititorului său.