Până la sfârşitul anului, în două localităţi din judeţul Timiş – Jamu Mare şi Curtea – va fi deschis câte un centru de asistenţă medicală comunitară menit a îmbunătăţi accesul şi calitatea serviciilor medicale şi sociale în special în rândul categoriilor vulnerabile: vârstnici, copii, persoane cu dizabilităţi sau fără adăpost etc. Iniţiativa aparţine Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, care a demarat proiectul Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară finanţat de Uniunea Europeană. Proiectul se derulează pe o perioadă de 3 ani în 10 judeţe din regiunile de dezvoltare Vest şi Centru, printre care şi judeţul Timiş. Dacă primul an a fost dedicat elaborării standardului ocupaţional al profesiei de asistent medical comunitar, precum şi al strategiei în domeniul asistenţei medicale comunitare, pe parcursul primelor 8 luni din cel de-al doilea an al proiectului s-au desfăşurat sesiunile de formare a specialiştilor în asistenţa medicală comunitară, la care au participat peste 480 de cursanţi de pe raza celor 10 judeţe vizate. Activităţile din ultimul an al proiectului se vor centra pe dotarea şi punerea în funcţiune a centrelor pilot, în parteneriat cu autorităţile locale.

În actuala conjunctură generată de desfiinţarea unor unităţi sanitare cu paturi, înfiinţarea unei structuri de asistenţă medicală comunitară în toate comunităţile noastre se conturează ca fiind soluţia cea mai ieftină şi cea mai simplă de asigurare a unor servicii de asistenţă medicală pentru persoane care nu sunt asigurate şi care nu beneficiază de serviciile sistemului public de sănătate (…) fără a fi necesară deplasarea la unităţi de asistenţă medicală aflate la distanţe mari, precizează iniţiatorii proiectului, potrivit cărora în cadrul centrelor-pilot îşi va desfăşura activitatea câte o echipă multidisciplinară formată din asistenţi medicali comunitari, asistenţi sociali şi mediatori sanitari.

Asistenţa medicală comunitară se vrea a fi o verigă de legatură a comunităţilor locale şi a membrilor acestora cu sistemul de sănătate publică. Astfel, principalele atribuţii ale asistenţilor medicali comunitari vor fi identificarea familiilor cu risc medico-social în cadrul comunităţii (violenţă domestică, abuz, persoane cu handicap şi bolnavi cronici din familiile vulnerabile), promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos, respectiv a sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale. În plus, asistenţii comunitari vor desfăşura activităţi de consiliere medicală şi socială, asigurând totodată dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului şi mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal şi a bătrânului, precum şi actvităţi de recuperare medicală.