Obligaţiile fiscale declarate de contribuabili în formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” se achită prin utilizarea a două ordine de plată pentru trezoreria statului.În contul unic 20.47.01.01 (venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire) se achită: impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe veniturile din pensii, impozitul pe veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe,  impozitul pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului Civil. În contul unic 55.02 (disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire) se achită contribuţiile sociale privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se depun de contribuabili într-un cont unic, cu modificările şi completările ulterioare.