Autorităţile vor avea dreptul să desfăşoare inspecţii fiscale şi fără un anunţ prealabil, atunci când consideră că înştiinţarea ar putea periclita scopul controlului. Avizul de inspecţie ficală va putea fi comunicat în momentul în care inspectorul ajunge la sediul firmei, potrivit Mediafax.

Noile reguli vor fi introduse în primăvara acestui an, printr-un proiect de modificare a Codului de procedură fiscală.

Actul normativ va permite reglarea pe cale amiabilă a eventualelor neconcordanţe existente în fişele de evidenţă după primirea somaţiei. În plus, inspecţia fiscală va putea fi suspendată şi la solicitarea contribuabilului, nu numai la iniţiativa organului fiscal, cum este stabilit în prezent, dar numai pentru motive bine justificate.

Vor fi eliminate prevederile care condiţionează suspendarea de către instanţă a executării actului administrativ fiscal de depunerea unei cauţiuni de până la 20% din cuantumul sumei contestate sau de până la 2.000 lei în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, iar contestatorul va avea dreptul să se adreseze instanţei de contencios administrativ chiar dacă procedura administrativă prealabilă nu a fost finalizată, în cazurile în care contestaţia nu a fost soluţionată în termen de 12 luni de la data depunerii la organul fiscal.