Galerie Foto

Casa Judeţeană de Pensii Timiş anunţă că, începând cu data de 7 februarie 2011, preia declaraţiile rectificative privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente perioadei 1 aprilie 2001 – 31 decembrie 2010. Sunt ultimele documente care mai pot fi înregistrate la CJP Timiş. Din acest an, obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se calculează în baza declaraţiei unice care se depune lunar la organul fiscal în a cărei evidenţă contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii, adica Direcţiile de Finanţe Publice. Declaraţia unică poate fi depusă şi online, dacă plătitorii de taxe îşi achiziţionează în prealabil un certificat digital, care costă 40 de lei.