Din data de 09.02. 2011, în urma publicării în Monitorul Oficial nr. 102, au intrat în vigoare normele metodologice de eliberare a certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism.

Noutatea adusă de actul normativ constă în reducerea la 30 de zile a perioadei dintre data depunerii documentației complete şi data eliberării certificatului de clasificare, respectiv a licenţei sau a brevetului de turism.

Termenul s-a redus datorită a faptului că eliberarea certificatelor de clasificare pentru structurile de primire turistice, a licenţelor şi brevetelor de turism se va face pe baza declaraţiei standard pe care solicitantul o va depune împreună cu documentaţia aferentă, prin care se atestă îndeplinirea criteriilor de clasificare/licenţiere/brevetare. Verificarea îndeplinirii criteriilor de clasificare sau de licenţiere se realizează ulterior autorizării, în cadrul acţiunilor de control desfăşurate de reprezentanţii cu atribuţii specifice din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.

Noul sistem vrea să eficientizeze procedura de autorizare în domeniul turismului şi să responsabilizeze operatorul economic sau persoana fizică proprietar şi/sau administrator al structurii de primire turistice care, pe proprie răspundere, declară că îndeplineşte criteriile de clasificare/licenţiere.

Altă noutate adusă de aceste norme este aceea conform căreia pensiunile din mediul rural nou înfiinţate trebuie să fie amplasate pe o suprafaţă de minimum 1000 mp, exclusiv spaţii verzi şi spaţii de parcare. De asemenea, pentru pensiunile agroturistice nou înfiinţate este necesară amplasarea pe o suprafaţă de minimum 2000 mp, exclusiv spaţii verzi şi spaţii de parcare, în locuri ferite de surse de poluare.