Municipalitatea Lugoj, prin Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Primăriei, va începe cu data, 21.02.2011, de la orele 11.00, distribuirea cantităţilor de faină, zahăr, mălai, paste fainoase, biscuiţi şi lapte praf rămase în stoc, pentru cele patru categorii sociale defavorizate (familiile şi persoanele singure care beneficiază de venitul minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001, şomerii, pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, dupa caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei / luna; persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulti si copii, neinstitutionalizate).

Persoanele aflate pe listele primite de la Consiliul Judetean, vor putea beneficia de alimente până la epuizarea tuturor stocurilor, după cum urmează:

– 14 kg faină;

– 7 kg mălai;

– 8 pachete (3,2 kg) paste fainoase;

– 13 pachete (1,3 kg) biscuiţi;

– 1 kg zahăr;

– 2 pachete (1 kg) lapte praf.

Toate categoriile de beneficiari mai sus menţionate trebuie să prezinte la momentul ridicării produselor în original şi copie (ce va ramâne la dosarul de distribuire al DASC) următoarele acte:

– persoane cu handicap: actul de identitate si Decizia de încadrare în grad de handicap valabilă la momentul ridicării produselor;

– persoane vârstnice cu venituri pâna la 400 lei: actul de identitate şi cuponul de pensie pentru luna anterioară ridicării produselor;

– şomeri: actul de identitate şi carnetul de şomaj vizat la zi;

– beneficiarii de prestaţii sociale sub forma venitului minim garantat: actul de identitate.