Primăriile din judeţ nu mai plătesc ajutoarele sociale

Modificările aduse de executiv Legii nr. 416/2001, privind  venitul minim garantat, stabilesc ca din acest an persoanele care solicită sprijinul financiar să depună la primăriile din localitățile de domiciliu doar actele.  Plata ajutorul social se va face prin decizie de Direcţia Judeţeană Timiş pentru Prestaţii Sociale, după verificarea documentelor. Titularii vor primi banii prin mandat poştal.  Actele necesare pentru obţinerea ajutorului oferit de stat sunt: cerere însoţită de declaraţie pe proprie răspundere şi de actele doveditoare privind componenţa familiei şi a veniturilor. Persoanele aflate în plată vor primi în continuare ajutoarele sociale însă abia după ce Direcţia Judeţeană Timiş pentru Prestaţii Sociale va face verificările de rigoare.