În urma întânirii bilatetrale din  7 şi 10 februarie 2011 a reprezentanţilor Direcţiei Regională de Statistică Timiş şi a Direcţiei similare din Szeged, a fost lansată publicaţia oficială Asemănări şi deosebiri între Regiunea Ungară Dél-Alföld şi Regiunea Românească Vest, ca rezultat al colaborării de un an de zile dintre cele două instituţii. Materialul cuprinde analize comparative ale celor două regiuni.

1. PIB – ul pe locuitor al celor 2 regiuni:

PIB-ul pe cap de locuitor în Regiunea Vest a fost de 6695 euro/persoană, iar cel al Regiunii Dél-Alföld de 6572 euro/persoană.(2007)

Referitor la PIB-ul pe cap de locuitor în anul 2007, dintre cele 275 de regiuni existente în UE, Regiunea Vest este clasată pe locul 254, iar Regiunea Dél-Alföld pe poziţia imediat următoare.

La nivel naţional, din cele 8 regiuni ale României, Regiunea Vest se află pe locul 2, după Regiunea Bucureşti – Ilfov cu 12800 Euro/locuitor.

În ceea ce priveşte PIB-ul pe cap de locuitor în judeţul Timiş, acesta era de peste 8ooo euro /persoană, cel mai mare din Regiunea de Vest.

Regiunea Dél-Alföld se clasează pe locul 5 dintre cele 7 regiuni ale Ungariei

În anul 2007, din cele 275 de regiuni ale Uniunii Europene, Regiunea Vest se situează pe locul 249,cu 12000 PPS(puterea standard de cumpărare)/locuitor, în timp ce Regiunea Dél-Alföld se află pe poziţia 257 cu 10400 PPS/locuitor.

2. Rata de ocupare a forţei de muncă

În anul 2008, din punct de vedere al ratei de ocupare a forţei de muncă, în Regiunea Vest 59,3% din populaţia cu vârsta între 15 – 64 ani aparţinea grupului activ din punct de vedere economic, în timp ce în Regiunea Dél-Alföld procentul a fost de 54,5%.

La nivel naţional, Regiunea Vest ocupa locul 5 dintre cele 8 regiuni ale României, iar Regiunea Dél-Alföld locul 4 în cele 7 regiuni ale Ungariei.

3. Rata şomajului

În anul 2008, Regiunea Vest a avut o rată a şomajului de 5,7%, ocupând locul locul 4 intre cele 8 regiuni ale României.

Rata şomajului în Regiunea Dél-Alföld în anul 2008 a fost de 8,8 %, rată ce a clasat-o pe poziţia a 4 –a din cele 7 regiuni ale Ungariei.

Toţi cei interesaţi pot consulta sau achiziţiona publicaţia, contra sumei de 40 lei, de la sediul Direcţiei Regională de Statistică Timiş