Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului(MDRT) a stabilit criteriile de prioritizare a alocării de fonduri pentru finanţarea obiectivelor de investiţii realizate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 577/1997.

În limita surselor bugetare, alocarea sumelor necesare finalizării lucrărilor de drumuri de interes judeţean şi local se va realiza astfel: prioritare sunt drumurile de interes judeţean şi apoi cele de interes local care conduc/ajung la obiective de interes turistic; după finanţarea obiectivelor descrise mai sus, se vor avea în vedere obiectivele de investiţii la care lucrările sunt executate în proporţie de minimum 80% şi care vor fi finalizate.

Ulterior dacă  resursele financiare o  vor permit, după finanţarea obiectivelor enunţate anterior, se va avea în vedere finanţarea obiectivelor de investiţii în următoarea ordine: drumurile de interes judeţean şi drumurile de interes local.

Totodată, lucrările aferente sub-programului de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate la sate, alocarea sumelor necesare se va face astfel: prioritare sunt localităţile din zonele turistice şi localităţile de interes turistic; obiectivele de investiţii la care lucrările sunt executate în proporţie de minimum 80% şi care vor fi finalizate

Decizia de stabilire a acestor criterii s-a luat deoarece MDRT are alocate în 2011 resurse insuficiente pentru a finaliza toate lucrările de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate la sate executate conform H.G. 577/1997 deja începute.