La sfârşitul lunii decembrie a anului 2010, Parlamentul României a emis Legea nr.277 privind alocaţia pentru susţinerea familiei. Această lege vizează familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, alocaţia de suţinere fiind gândită ca formă de sprijin.

Cuantumul lunar alocaţiei de sustinere va fi acordat în funcţie de venitul net mediu lunar pe cap de familie si de tipul familiei după cum urmează: Pentru familia al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar  va fi 30 lei pentru familia cu un copil; 60 lei pentru familia cu 2 copii; 90 lei pentru familia cu 3 copii;120 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

Pentru familia al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei şi 370 lei, cuantumul lunar va fi de 25 lei pentru familia cu un copil; 50 lei pentru familia cu 2 copii;75 lei pentru familia cu 3 copii; 100 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

Pentru familia monoparentală al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar va fi de 50 lei pentru familia cu un copil; 100 lei pentru familia cu 2 copii; 150 lei pentru familia cu 3 copii; 200 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

Pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei şi 370 lei, cuantumul lunar va fi de 45 lei pentru familia cu un copil; 90 lei pentru familia cu 2 copii;135 lei pentru familia cu 3 copii; 180 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

Familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

În cazul în care se constată absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul absenţelor, după cum urmează:

a) cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de maximum 10 absenţe;

b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de maximum 20 de absenţe.

Diminuarea se aplică începând cu luna următoare celei în care s-a constatat neîndeplinirea condiţiei şi se menţine pe o perioadă de 3 luni. După perioada de 3 luni, alocaţia se acordă în cuantumul aprobat anterior.