300 de persoane vor fi instruite în utilizarea noilor tehnologii. Cursurile se adresează angajaților și managerilor din Intreprinderile Mici si Mijlocii active în regiunile de dezvoltare Vest și Nord-Vest. Formatorii vor fi plătiţi din fonduri europene obţinute cu ajutorul unui proiect realizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș. Se urmăreşte perfecționarea profesională în vederea asigurării competențelor necesare pentru managerii și angajații din întreprinderi, ocupați în funcții de management strategic, tehnic și economic și care sunt interesați de folosirea Tehnologiei Informației și Comunicării. Lansarea proiectului va avea loc în data de 28 februarie 2011, cu începere de la ora 12.00, în Sala Timiș-Mureș a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT. Prin participarea la lansare firmele se pot înscrie gratuit la cursurile organizate în domeniul noilor tehnologii TIC, după regula „primul venit, primul servit”. Fișa de înscriere la cursuri se va completa în cadrul evenimentului. Proiectul a fost selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanțat din Fondul Social European si se derulează în parteneriat cu Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea din Oradea și S.C. Siveco România SA.