Toate persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajator, precum şi persoanele asimilate angajatorilor trebuie să știe că termenul-limită de depunere a declaraţiei – inventar la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş este 15 februarie. Mariana Mocioalcă, purtătorul de cuvânt al CJAS Timiș, a precizat că modelul declaraţiei-inventar privind contribuţia pentru concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aflate în sold la 31 decembrie 2010 şi neachitate până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali şi soldul sumelor de recuperat de la bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate a fost publicat pe site-ul instituției. Anexa 1 se va depune şi pe suport electronic, prin poştă sau la sediul CJAS Timiş, iar Anexa 2 în format electronic se transmite obligatoriu pe adresa de e-mail : declaraţ[email protected]