Executivul a adoptat în şedinţa de ieri un proiect de lege care modifică  Legea administraţiei publice locale şi Legea privind statutul aleşilor locali, care va fi trimis Parlamentului spre adoptare în procedură de urgenţă, a anunţat Primul ministru, Emil Boc, la finalul şedinţei de Guvern.

Premierul a subliniat că schimbările aduse celor două acte normative au ca scop clarificarea raporturilor în interiorul administraţiei publice locale, întărirea autorităţii primarului, clarificarea unor aspecte care ţin de validarea mandatelor de consilieri locali, dar şi reglementarea modului de adoptare a Hotărârilor Consiliilor locale şi judeţene cu privire la patrimoniu.

„În Parlament, în momentul de faţă, există un proiect de lege pe care Guvernul îl susţine, în vederea alegerii primarilor dintr-un singur tur de scrutin, la fel cum sunt aleşi şi preşedinţii Consiliilor Judeţene” a mai precizat Emil Boc.

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, a precizat că Guvernul a aprobat 4 modificări care au fost aduse celor două legi, referitoare la validarea mandatelor consilierilor locali şi judeţeni, la conducerea şedinţelor Consiliilor locale şi judeţene, la adoptarea hotărârilor în Consiliul local şi Consiliul judeţean şi la răspunderea autorităţilor locale în baza actelor administrative emise de acestea.

Astfel, referitor la validarea consilierilor, schimbarea operată porneşte de la faptul că în multe unităţi administrativ-teritoriale se întâlnesc blocaje politice la vacantarea unui post. „Astăzi, prin această modificare, dăm posibilitatea alesului local să îşi intre în atribuţiuni printr-o hotărâre judecătorească a instanţei într-un termen de 5 zile” a explicat ministrul Igaş.

O altă modificare se referă la faptul că, spre deosebire de situaţia actuală, care permite consilierilor locali, prin rotaţie, să conducă şedinţele de consiliu local, începând din momentul în care această lege va produce efecte, primarul va conduce şedinţele de consiliu local, dar neavând drept de vot.

A treia schimbare vizează adoptarea hotărârilor în Consiliul local, pentru care va fi nevoie de votul a jumătate plus 1 din consilierii prezenţi la şedinţă, cu excepţia hotărârilor care vizează patrimoniul, unde este nevoie de două treimi din votul consilierilor.

Ultima modificare are ca obiect răspunderea autorităţii locale în baza actelor administrative emise. „Dăm posibilitatea primarului de a fi, oarecum, solidar în actul semnat cu co-semnatarii acestei hotărâri pe care el o semnează. Practic, dacă discutăm de o autorizaţie de construcţie, devine responsabil în egală măsură şi cel care contrasemnează alături de primar” a explicat ministrul de Interne.