În cadrul proiectului Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri, studenţii Facultății de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din Timişoara sunt invitaţi la Workshopul PRACTeam. Evenimentul va fi organizat în data de 25 februarie în Amfiteatrul Dumitru Mareş al FEEA. Scopul workshop-ului este identificarea nevoilor mediului de afaceri cu privire la stagiile de pregătire practică ale studenţilor economişti prin consultarea reprezentanţilor organizaţiilor partenere de practică cu privire la cerinţele Programei de practică pentru programele de studii de licenţă şi masterat, structura Ghidului de practică al studentului PRACTeam şi nevoile de formare ale tutorilor de practică din organizaţiile gazdă. De asemenea, în cadrul Workshop-ului PRACTeam vor fi prezentate şi nevoile studenţilor economişti cu privire la stagiile de pregătire practică identificate ca urmare a interpretării unui număr de peste 500 de chestionare, aplicate studenţilor economişti din anii terminali din cele trei facultăţi partenere, care au realizat stagii de practică în anii precedenţi, precum şi concluziile focus-grupurilor desfăşurate cu studenţii din cele trei facultăţi partenere. La eveniment vor participa reprezentanţi ai partenerilor de practică ai facultăţilor organizatoare, tutori de practică şi studenţi economişti de la programele de studii de licenţă şi masterat – selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului, coordonatori de practică şi echipa managerială a proiectului.