Un număr record de proiecte depuse la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

Nu mai puțin de 685 proiecte au fost depuse, până în prezent, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă prin Regio – Programul Operaţional Regional. Alocarea financiară pentru Regiunea Vest, gestionată de ADR Vest, este de 416,52 milioane euro. Regiunea Vest a reuşit, până în prezent, contractarea unui număr de 131 de proiecte cu o valoare totală de aproximativ 345 milioane euro, 250 milioane de euro reprezentând valoarea finanţării nerambursabile. 395 de proiecte se află în diferite faze de evaluare şi selecţie sau precontractare, având o valoare totală a finanţării de aproximativ 800 milioane euro, dintre care aproximativ 600 milioane euro reprezintă valoarea finanţării nerambursabile. Având în vedere numărul mare de proiecte depuse spre finanţare în cadrul Regio – Programul Operaţional Regional, în Regiunea Vest, în prezent mai pot fi accesate fonduri nerambursabile în cadrul acestui program doar pentru: sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor (axa prioritară 1, poli de dezvoltare urbană şi poli de creştere), dotarea bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă (axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3.3) şi reabilitarea siturilor poluate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi activităţi (axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 4.2).