Persoanele care aparţin unui grup social dezavantajat şi care caută un loc de muncă au de acum o oportunitate în plus. Fundaţia Filantropia, a Arhiepiscopiei Timişoarei, derulează un proiect prin care organizează cursuri de calificare şi specializare pentru persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă. După absolvirea acestor cursuri responsabilii proiectului intenţionează să le găsescă cursanţilor de lucru. Cursurile se vor face în funcţie de nevoile beneficiarilor, de nivelul de pregătire şi experienţa lor, precum şi de cererile de pe piaţa muncii.
Persoanele pot fi din orice zonă a judeţului, dar trebuie să aibă buletin de Timiş. Alte condiţii pentru participanţii la curs: să nu fie pensionari şi să nu fie angajaţi.
Persoanele beneficiare ale proiectului pot fi din categoriile următoare:
1. famili monoparentale – dovada se face prin certificat de divorţ, sau certificat de deces al unuia dintre părinţi;
2. familii cu mai mult de 2 copii minori;
3. persoane cu dizabilităţi – dovada se face prin certificat de handicap;
4. tineri care au părăsit sistemul institutionalizat (centre de plasament, case de copii etc.) cu cel mult 2 ani în urmă;
5. persoane-victime ale traficului de fiinţe umane.

Dacă faceţi parte sau cunoaşteţi persoane care să aparţină grupurilor mai sus amintite, interesate de cursuri gratuite de formare şi specializare, şi, în final, de un loc de muncă, vă rugăm să vă prezentaţi în scurt timp la Mitropolia BanatuluiArhiepiscopia Timişoarei, Str C.D.Loga, Nr.7, la Fundaţia Filantropia, biroul Social, pentru înscrieri.
Înscrierile sa fac până în data de 14 februarie 2011.
Persoanele înscrise în acest proiect vor beneficia de mai multe facilităţi. Pentru mai multe informaţii, puteti apela numerele de telefon: 0731836360 sau 0356715986. Persoane de contact: Anca-Daniela Sirbu, Carmen Sotala, asistenţi sociali.